YAŞLILIK AYLIĞI ALMANIN KURALLARI

Aylığın Başlangıcı
Sigortalı olarak çalışmakta veya Malüllük veya Yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının hak sahibi kimselerine bağlanacak aylıklar, ölümü takip eden aybaşından itibaren başlar.

65 yaşında
Geçmiş süresi olan (Kıbrıs Cumhuriyeti Sosyal Sigortalarına) ve 1.6.1977 tarihinden sonra 1800 günden az Malüllük Yaşlılık ve Ölüm sigortaları primi ödemiş olanlar, Yaşlılık Aylığından yararlanırlar.

Toptan Ödeme Yapılması
Yaşlılık Aylığına hak kazanmış olanlara 60 yaşını doldurduktan sonra, yazılı talepleri üzerine toptan ödeme yapılır.

Yaşlılık Aylığının Başlangıcı
Gerekli şartları yerine getirip Sosyal Sigortalar Dairesi Büro veya Şubelerine müracaat edenler müracaatlarını takip eden ay başından itibaren yaşlılık aylıklarını her ay peşin olarak alırlar.

Yaşlılık Aylığının Kesilmesi

Zaman içerisinde Yoklama Bildirgesi vermeyenlerin Yaşlılık Aylığı durdurulur ve Yoklama Bildirgesini verinceye kadar yeniden bağlanmaz
Ölüm Sigortasından Sağlanan Yardımlar Şunlardır
i) Sigortalı lrak herhangi bir işte çalışırken veya sigortadan Yaşlılık veya Malüllük aylığı alırken ölen Sigortalının eşine, çocuklarına ve geçindirmekle yükümlü olduğu ana babasına aylık bağlanması.
ii) Ölen sigortalı ve geçindirmekle yükümlü olduğu eşi ve çocukları için cenaze masrafı karşılığı
verilmesi.
iii)
Ölen sigortalının eşinden, çocuklarından ana ve babasından hiçbirisi ölüm aylığına hak kazanmaması durumunda hak sahiplerine toptan ödeme yapılması

FOTOĞRAF GALERİSİ