Bayram SÜNBÜL

ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ

ÖZGEÇMİŞ

1973 Karlıova doğumlu olup ilk ve ortaöğretimini Karlıova datamamladı. 1995yılında Hatay İli İskenderun İlçesinde bulunan Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun MYO Harita Kadastro Teknikerliği bölümünü bitirdi. 1998 yılında Karlıova Belediyesinde Fen İşleri Müdürü olarak göreve başladı. 2002yılında İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. 11.06.2012 yılından itibaren iseKarlıova İlçe Özel İdare Müdürü olarak devam etmektedir.

PERSONEL DURUMU

1 .İlçe Özel İdare Müdürü

İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE TANIMI

İlçe Özel İdare Müdürlüğü ; 3360 Sayılı İl Özel İdare Müdürlüğü yasasının kanunda belirtilen yetki ve görevlerinin yerine getirilmesi hususunda etkin,verimli ve süratli hizmet vermek amacıyla ilçelerde kurulmuş taşra teşkilatlarıdır.

GÖREVLERİ:

İlçe Özel İdare Müdürlüğünün görevleri ; İlçe Mülki İdare Amiri Kaymakam tarafından verilen sözlü ve yazılı emirleri yerine getirmek,3360 Sayılı il Özel İdare Yasasının belirlemiş olduğu görev ve yetkiler doğrultusunda taşra teşkilatı olarak belirlenmiş görev ve hizmetleri yürütmük, bunlar ;

a)Yatırım Hizmetleri yapmak

b)Bayındırlık Hizmetleri yapmak

c)Spor ve kültürel hizmetleri yapmak

d)Eğitim alt yapı ve fiziki yapı hizmetleri yapmak

e)Köy hizmetleri ile ilgili yatırım hizmetleri yapmak

f)Kanalizasyon,içme suyu ve sulama hizmetleri yapmak.

g)Köy kamu mallarının bakım onarım ve tadilat hizmetlerini yapmak

h)İlk Öğretim hizmetleri ile ilgili yatırım,transfer ve cari harcamalar yapmak ( Taşıma ,Yakacak,Okul binaları tamir ve bakım hizmetleri gibi)

i)Köy,kasaba ve mahalle muhtarlarının maaş ve ödeneklerini temin etmek ve ödemelerini yapmak.

j)İlçe Özel İdare ve Kaymakam Konutu ,tamir bakım,onarım gibi ihtiyaçları karşılamak.

FOTOĞRAF GALERİSİ